Trang chủ
tỉ giá, tỉ giá hối đoái, thị trường ngoại hối
Quản lý ngoại hối, vấn đề nan giải?

Quản lý ngoại hối, vấn đề nan giải? 

Chúng ta có một nền kinh tế mở và có một độ hội nhập khá sâu vào nền kinh tế thế giới, thể hiện qua tỷ trọng cao của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP. Nhưng một nền kinh tế mở không phải là một thành phố mở. 

Read more...
 
Kiểm soát đầu tư công và đẩy mạnh cải cách

Kiểm soát đầu tư công và đẩy mạnh cải cách 

- Được Chính phủ VN tham vấn về tình hình kinh tế vĩ mô, các đối tác phát triển của VN bày tỏ hi vọng VN tiếp tục thúc đẩy cải cách hơn nữa để tăng cường sự ổn định kinh tế vĩ mô. Hội nghị do Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức ngày 6-9 tại Hà Nội.

Read more...